Polityka Plików Cookies

§ 5 Polityka plików cookies

I. DEFINICJE
1. Administrator – BAJER 93-208 Łódź ul Dąbrowskiego
113/60 NIP 725 186 88 05 REGON 363948315

2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki
tekstowe, zapisywane i przechowywane na
urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze strony internetowej Administratora.

3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za
pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
strony internetowej Administratora.

4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego
zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym
zawarta może być Umowa
o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowejwykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies
wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji
działania strony internetowej, a także w celach
statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony
internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu
strona internetowa wyświetlana jest w sposób
zoptymalizowany do indywidualnych preferencji
Użytkownika.

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są
bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających
ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe
przedostanie się do urządzeń Użytkowników
niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

• Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na
urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane
informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie
pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z
urządzenia Użytkownika.

• Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu
Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z
urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala
na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

I I I . S P O S O B Y OKREŚL E N I A WARUNKóW
PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPÓW DO
COOKIES

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W
przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze
Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze
swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie
zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania
dostępu przez pliki Cookies do urządzenia
Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa
powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików Cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików Cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies
korzystając z dostępnych funkcji
w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej Administratora.

§ 6 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla
Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest
możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub
oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają
zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez
Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla
każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na
Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu
Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji
danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies
sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu
Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia
Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W
przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu
będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików Cookies.

§ 7 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu
poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych Serwisu;
- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego
lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej,
dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i
personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi

Użytkownik;

- zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w
celu rekomendacji treści.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji
procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron
internetowych, a w szczególności do:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do
preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze
stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia
Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając
w szczególności weryfikację źródeł przekierowań
Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i
badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu
świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do
dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu
reklam usług i produktów firm trzecich.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w
celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych Facebook.com (administrator Cookies
zewnętrznego: Facebook Inc.
z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w
Irlandii).

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w
celu popularyzacji Serwisu za pośrednictwem serwisu
społecznościowego Google (administrator Cookies
zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w
celu popularyzacji Serwisu za pośrednictwem serwisu
społecznościowego Opineo (administrator Cookies
zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o.).

§ 8 Możliwości określenia warunków przechowywania
lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić
ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki
ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o
których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może
dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub
za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi
plików Cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies,
korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej
Serwisu.

§ 9 Prawo wniesienia skargi.
Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w
przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie
wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy
przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami
dotyczącymi skargi na adres: dane@danhoss.com.
Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy
na nie odpowiedzi. Osoby fizyczne mają również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz
sposobu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, można uzyskać w www.puodo.gov.pl.

Polityka Plików Cookies
§1 Definicje
1. Administrator – BAJER 93-208 Łódź ul Dąbrowskiego
113/60 NIP 725 186 88 05 REGON: 363948315
2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki
tekstowe, zapisywane i przechowywane na
urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik
korzysta ze strony internetowej Administratora.
3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za
pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
strony internetowej Administratora.
4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego
zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym
zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
§2 Stosowanie plików cookies
1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej
wykorzystuje pliki Cookies.
2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies
wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji
działania strony internetowej, a także w celach
statystycznych oraz reklamowych.
3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony
internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu
strona internetowa wyświetlana jest w sposób
zoptymalizowany do indywidualnych preferencji
Użytkownika.
4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są
bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających
ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe
przedostanie się do urządzeń Użytkowników
niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
• Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu
Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia
sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są
wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na
pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
• Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu
Użytkownika i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia
z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
§3 Sposoby określenia warunków przechowywania lub
uzyskiwania dostępów do cookies
1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia
dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W
przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze
Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze
swojej natury wymagają plików Cookies.
2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie
zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania
dostępu przez pliki Cookies do urządzenia
Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa
powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików Cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików Cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies
korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa.
4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może
wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej Administratora.